Domq
Search…
使用

安装

1
npm install domq.js --save
Copied!
在 domq.js 的 dist 文件夹下有四个主要文件
1
dist
2
├── domq.js (UMD)
3
├── domq.common.js (CJS)
4
├── domq.esm.js (ESM)
5
└── domq.modular.js (MODULAR)
Copied!
默认加载模块化方案 domq.modular.js
1
import { D } from 'domq.js'
Copied!
或者根据需要加载指定文件
1
import { D } from 'domq.js/dist/domq.esm.js'
Copied!

模块化使用说明

按需加载需要手动将所需方法挂载到 D 函数上,示例如下:
1
import {
2
D,
3
isArray,
4
addClass
5
} from 'domq.js/src/domq.modular';
6
7
// 静态方法
8
const methods = {
9
isArray
10
}
11
12
// 原型方法
13
const fnMethods = {
14
addClass
15
}
16
17
D.extend(methods);
18
D.fn.extend(fnMethods);
Copied!
Last modified 2yr ago